Sadzenie iglaków

 

W przypadku zakupienia iglaków w pojemnikach można przechować je nawet do paru tygodni. Drzewka o odkrytych korzeniach powinno się  posadzić od razu. W przypadku braku takiej możliwości, należy umieścić je w zacisznym miejscu i regularnie podlewać by nie dopuścić do przeschnięcia korzeni.

Rośliny dobrze jest sadzić w pochmurny dzień. Przed posadzeniem powinno się umieścić bryłę korzeniową w wodzie, tak aby ziemia nasiąknęła wodą. Dół pod sadzonkę powinien być dwukrotnie większy od bryły korzeniowej rośliny. W dołku należy rozłożyć torf albo ziemię ogrodniczą. Wyjmując roślinę z pojemnika należy uważać, by nie uszkodzić korzeni. Po posadzeniu trzeba zasypać dołek do połowy głębokości, podlać i delikatnie ubić. Dosypać pozostałą ziemię, najlepiej wymieszaną z kompostem, podlać i ostrożnie udeptać.

Nowo posadzone rośliny są bardzo wrażliwe na suszę, muszą więc być regularnie podlewane. Wysokie i wąskie iglaki, zanim ukorzenią się w nowym miejscu, są mało stabilne i duży wiatr mógłby je przewrócić. Rośliny takie lepiej więc przywiązać do palika. 

Sadząc iglaki w okresie wiosennym, warto uformować wokół rośliny niewielkie zagłębienie z ziemi, tak aby woda w trakcie opadów lub podlewania trafiała bezpośrednio w strefę korzeni. Sadzenie jesienne wiąże się z koniecznością ochrony młodych roślin przed mrozem. Osłony wykonuje się z materiałów naturalnych takich jak włóknina czy słoma.

 Aby ograniczyć rozwój chwastów polecamy ściółkowanie gleby bezpośrednio pod drzewami. Ograniczy to również parowanie wody. Najczęściej używamy do tego celu torfu albo kory sosnowej. Ściółkowanie należy wykonać warstwą o grubości do 5 cm.

 Nie powinno się sadzić iglaków w otoczeniu drzew liściastych. Iglaki nie tolerują bowiem dotyku tych drzew.